Javni razpisi, namere...

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Beltinci - 30 dnevna javna obravnava

26. 10. 2021 Lilijana B. H. 158
26.10.2021
Javna naznanila in razgrnitve
26.11.2021 do 23:59
350-5/2021-1
14.10.2021
Tatjana Trstenjak
tatjana.trstenjak@obcina-beltinci.si
02/5413-541