Vloge in obrazci

Domov E-občina

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Stroški v postopku