Delovna telesa

Domov Organi občine Občinski svet

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Člani (mandat 2018 do 2022)
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • predsednik, SREČKO HORVAT, Sončna 8, Dokležovje, 9231 Beltinci
 • MARKO VIRAG, Na Kamni 5, 9231 Beltinci
 • DEJAN KLEMENČIČ, Dokležovje, Glavna 107, 9231 Beltinci
 • IGOR ADŽIČ, Cvetno naselje 4, Beltinci, 9231 Beltinci
 • JOŽEF FERČAK, Lipa 67/a, 9231 Beltinci
Člani (mandat 2010 do 2014)
 • predsednik, JOŽE ERJAVEC, Lipovci 68
 • član, SREČKO HORVAT, Dokležovje, Sončna ul. 8
 • član, ŠTEFAN PERŠA, Ižakovci 127
 • član, ALOJZ SRAKA, Lipovci 64
 • član, SLAVKO PETEK, Gančani 10/a
Člani (mandat 2006 do 2010)
 • predsednik, PETER DUGAR, Melinci 75/a
 • članica, JOŽICA PUCKO, Gančani 91
 • član, SREČKO HORVAT, Dokležovje, Sončna ul. 8
 • član, JOŽE ERJAVEC, Lipovci 68
 • član, SIMON HORVAT, Dokležovje, Ob Naklu 9