Delovna telesa

Domov Organi občine Občinski svet

ODBOR ZA MEDGENERACIJSKO SOBIVANJE IN VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • predsednik odbora, Janez Koštric
 • član odbora, MATJAŽ KOVAČIČ
 • članica odbora, LAURA ZADRAVEC
 • članica odbora, BARBARA ČARNI
 • članica odbora, LIDIJA ROPOŠA
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • predsednik, TOMAŽ ROUS, Prekmurska 10, 9231 Beltinci
 • ANA MARIJA VUČKO, Lipovci 278, 9231 Beltinci
 • GENOVEFA VIRAG, Bratonci 39, 9231 Beltinci
 • MIHA BIDERMAN, Lipovci 272, 9231 Beltinci
 • ROZALIJA VRBNJAK, Bratonci 71, 9231 Beltinci
 • zunanji strokovni sodelavec, ALOJZ SRAKA, Lipovci 64, 9231 Beltinci
Člani (mandat 2010 do 2014)
 • predsednik, ALOJZ SRAKA, Lipovci 64
 • član, BOJAN VEREŠ, Ižakovci 41/b
 • članica, GENOVEFA VIRAG, Bratonci 39
 • članica, ANAMARIJA VUČKO, Lipovci 287