Vloge in obrazci

Domov E-občina

Vloga za plačilo dajatev za priključitev na javno komunalno infrastrukturo v Občini Beltinci - kanalizacija

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE