Vloge in obrazci

Domov E-občina

Vloga za petletno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku