Vloge in obrazci

Izjava/zahteva za vpis v evidenco volilne pravice državljana RS - pripadnika romske skupnosti

Opis postopka