Vizitka občine

Občina Beltinci

Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci
Marko VIRAG
SI39587282
5883016000
SI56 0120 2010 0011 541
BSLJSI2X
SI56 0120 2402 0309 124
SI11 75019-7111002
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

02 541 35 35
02 541 35 70
obcina@beltinci.si
Povezava

Predstavitev

1994
62
8
8650
Statistični urad Republike Slovenije
Povezava