Vloge in obrazci

Domov E-občina

Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka za legalizacijo objekta

Stroški v postopku