Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2015 do 2019)
 • predsednica, VALERIJA MES FORJAN, Pot ob Črncu 5, Beltinci
 • namestnik predsednice, TADEJ GRANFOL, Gančani 122/a
 • prvi član, BOŠTJAN ERJAVEC, Lipovci 68
 • namestnica prvega člana, MARIJA ROUS, Kocljevo naselje 13, Beltinci
 • drugi član, SIMON HORVAT, Dokležovje, Ob Naklu 9
 • namestnica drugega člana, TEREZIJA TOPOLSKI, Gubčeva 5, Beltinci
 • tretji član, TOMISLAV ZVER, Melinci 41
 • namestnica tretjega člana, RENATA ADŽIČ, Kocljevo naselje 9, Beltinci
 • tajnik OVK, Štefan Činč
 • namestnica tajnika OVK, ALEKSANDRA GODINA
Člani (mandat 2010 do 2014)
 • predsednik, GORAZD TIVADAR, Lipovci 71
 • namestnik predsednika, KAREL MAKOVECKI, Beltinci, Mladinska ul. 2/c
 • prvi član komisije, TADEJ GRANFOL, Gančani 122/a
 • namestnik prvega člana komisije, BOŠTJAN ERJAVEC, Lipovci 68
 • druga članica komisije, KATARINA TKALEC, Beltinci, Mladinska ul. 4/c
 • namestnica druge članice komisije, EMA MESARIČ, Lipovci 100/a
 • tretja članica komisije, RENATA ADŽIČ, Beltinci, Cvetno naselje 4
 • namestnik tretje članice komisije, MLADEN SIMIČ, Beltinci, Kocljevo naselje 6