Svet za prev. in vzg. v cest. prom

Domov Organi občine

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • predsednik, Mirko Sraka
 • podpredsednica, Liljana Fujs - Kojek
 • član, Jožef Erjavec
 • član, Janez Kovačič
 • član, Marjan Tratnjek
 • član, Srečko Horvat
 • član, Andrej Vöröš
 • članica, Martina Vidonja
 • član, Bojan Prosič
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • predsednica, LILIJANA FUJS KOJEK, Bakovci, Poljska 38, 9000 Murska Sobota
 • član, SREČKO HORVAT, Sončna 8, Dokležovje, 9231 Beltinci
 • član, ŠTEFAN ŽIŽEK, Gančani 146, 9231 Beltinci
 • podpredsenik, JANEZ KOVAČIČ, Travniška 14, 9231 Beltinci
 • članica, LIDIJA ERJAVEC, Jugovo 36, 9231 Beltinci
 • član, BOJAN PROSIČ, Ulica Slave Klavora 10, 9000 Murska Sobota
 • članica, MARTINA VIDONJA, Ižakovci 60/a, 9231 Beltinci
 • član, JOŽEF ERJAVEC, Lipovci 68, 9231 Beltinci
 • član, ANDREJ VÖRÖŠ, Lipovci 276, 9231 Beltinci
Člani (mandat 2010 do 2014)
 • predsednik, MILAN GJÖREK, Panonska 31, 9231 Beltinci
 • član, SREČKO HORVAT, Sončna ul. 8, Dokležovje
 • član, BOJAN ŽERDIN, Lipa 135/b
 • član, JANEZ KOVAČIČ, Travniška 14, 9231 Beltinci
 • članica, LIDIJA ERJAVEC, Jugovo 36, 9231 Beltinci
 • član, BOŠTJAN SEDONJA, Bakovci, Mladinska 3
 • članica, MARTINA VIDONJA, Ižakovci 60/a, 9231 Beltinci
 • članica, LILIJANA FUJS KOJEK, Bakovci, Poljska 38, 9000 Murska Sobota
 • član, ANDREJ VÖRÖŠ, Bratonci 59

Mandatno obdobje 2014 do 2018

23.10.2018 ob 20.00
29.08.2018 ob 18.00
10.07.2018 ob 19.00
06.06.2018 ob 18.00
13.03.2018 ob 18.00
11.10.2018 ob 18.00
13.09.2018 ob 19.00
05.12.2017 ob 18.00
03.10.2017 ob 18.00
11.09.2017 ob 18.00
22.08.2017 ob 18.00
27.06.2017 ob 19.00
25.04.2017 ob 17.00
09.03.2017 ob 17.00
13.12.2016 ob 18.00
13.10.2016 ob 18.00
12.09.2016 ob 19.30
04.08.2016 ob 18.30
22.08.2016 ob 19.00
25.04.2016 ob 18.00
17.03.2016
15.12.2015
10.11.2015
07.09.2015
11.08.2015 ob 19.00
13.05.2015
04.03.2015

Mandatno obdobje 2010 do 2014