Svet za prev. in vzg. v cest. prom

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • predsednik, Dejan KLEMENČIČ
 • član, Jožef ERJAVEC
 • član, Laura ZADRAVEC
 • član, Borut KOCET
 • član, Samuela ZADRAVEC
 • član, Andrej VÖRÖŠ
 • član, Martina VIDONJA
 • član, Bojan PROSIČ
 • član, Liljana FUJS KOJEK
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • predsednik, Mirko Sraka
 • podpredsednica, Liljana Fujs - Kojek
 • član, Jožef Erjavec
 • član, Janez Kovačič
 • član, Marjan Tratnjek
 • član, Srečko Horvat
 • član, Andrej Vöröš
 • članica, Martina Vidonja
 • član, Bojan Prosič
Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
 • predsednica, LILIJANA FUJS KOJEK, Bakovci, Poljska 38, 9000 Murska Sobota
 • član, SREČKO HORVAT, Sončna 8, Dokležovje, 9231 Beltinci
 • član, ŠTEFAN ŽIŽEK, Gančani 146, 9231 Beltinci
 • podpredsenik, JANEZ KOVAČIČ, Travniška 14, 9231 Beltinci
 • članica, LIDIJA ERJAVEC, Jugovo 36, 9231 Beltinci
 • član, BOJAN PROSIČ, Ulica Slave Klavora 10, 9000 Murska Sobota
 • članica, MARTINA VIDONJA, Ižakovci 60/a, 9231 Beltinci
 • član, JOŽEF ERJAVEC, Lipovci 68, 9231 Beltinci
 • član, ANDREJ VÖRÖŠ, Lipovci 276, 9231 Beltinci
Člani (mandatno obdobje 2010 - 2014)
 • predsednik, MILAN GJÖREK, Panonska 31, 9231 Beltinci
 • član, SREČKO HORVAT, Sončna ul. 8, Dokležovje
 • član, BOJAN ŽERDIN, Lipa 135/b
 • član, JANEZ KOVAČIČ, Travniška 14, 9231 Beltinci
 • članica, LIDIJA ERJAVEC, Jugovo 36, 9231 Beltinci
 • član, BOŠTJAN SEDONJA, Bakovci, Mladinska 3
 • članica, MARTINA VIDONJA, Ižakovci 60/a, 9231 Beltinci
 • članica, LILIJANA FUJS KOJEK, Bakovci, Poljska 38, 9000 Murska Sobota
 • član, ANDREJ VÖRÖŠ, Bratonci 59