Vloge in obrazci

Vloga za prijavo občinske takse (uporaba javne površine oz. prostora, uporaba plakatnih mest)