Seje

1. konstitutivna seja NO

Seja je potekala dne 17.02.2011 ob 17.00