Projekti občine

Kanalizacija Bratonci

4339
EU projekti
Zaključeno
9231 Beltinci