Projekti občine

Kanalizacija Bratonci

4427
EU projekti
Zaključeno
9231 Beltinci