Projekti občine

Kanalizacija Bratonci

4675
EU projekti
Zaključeno
9231 Beltinci