Projekti občine

Kanalizacija Gančani

4357
EU projekti
Zaključeno
9231 Beltinci