Projekti občine

Kanalizacija Gančani

4250
EU projekti
Zaključeno
9231 Beltinci