Projekti občine

Kanalizacija Gančani

4159
EU projekti
Zaključeno
9231 Beltinci