Projekti občine

Kanalizacija Gančani

4458
EU projekti
Zaključeno
9231 Beltinci