Projekti občine

Kanalizacija Lipa

4191
EU projekti
Zaključeno
9231 Beltinci