Projekti občine

Kanalizacija Lipa

4391
EU projekti
Zaključeno
9231 Beltinci