Projekti občine

Kanalizacija Lipa

4287
EU projekti
Zaključeno
9231 Beltinci