Projekti občine

Kanalizacija Lipa

4083
EU projekti
Zaključeno
9231 Beltinci