Projekti občine

Kanalizacija Lipovci

4214
EU projekti
Zaključeno
9231 Beltinci