Projekti občine

Kanalizacija Lipovci

4314
EU projekti
Zaključeno
9231 Beltinci