Projekti občine

Kanalizacija Lipovci

4108
EU projekti
Zaključeno
9231 Beltinci