Projekti občine

Kanalizacija Lipovci

4547
EU projekti
Zaključeno
9231 Beltinci