Projekti občine

Kanalizacija Lipovci

EU projekti
Zaključeno