Projekti občine

Kanalizacija Lipovci

4429
EU projekti
Zaključeno
9231 Beltinci