Projekti občine

Kanalizacija Melinci

EU projekti
Zaključeno