Projekti občine

Kanalizacija Melinci

4440
EU projekti
Zaključeno
9231 Beltinci