Projekti občine

Kanalizacija Melinci

4219
EU projekti
Zaključeno
9231 Beltinci