Projekti občine

Kanalizacija Melinci

4103
EU projekti
Zaključeno
9231 Beltinci