Projekti občine

Kanalizacija Melinci

4332
EU projekti
Zaključeno
9231 Beltinci