Občinski predpisi

Poslovnik Občinskega sveta Občine Beltinci

Predpisi, na katere predpis vpliva