Občinski predpisi

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rastlinjake v Beltincih