Seje

Domov Organi občine Občinski svet

12. redna seja Občinskega sveta

Seja je potekala dne 22.12.2015

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o denarni socialni pomoči Občine Beltinci (Uradni list Republike Slovenije št. 104/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.12.2015
Začetek veljavnosti: 29.12.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rastlinjake v Beltincih (Uradni list Republike Slovenije št. 104/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.12.2015
Začetek veljavnosti: 29.12.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Beltinci (Uradni list Republike Slovenije št. 104/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.12.2015
Začetek veljavnosti: 29.12.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci