Občinski predpisi

Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2014

Predpisi, na katere predpis vpliva