Občinski predpisi

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Beltinci

Predpisi, na katere predpis vpliva