Občinski predpisi

Odlok o denarni socialni pomoči Občine Beltinci

Predpisi, na katere predpis vpliva